Member of Russell Bedford International - a global network of independent professional services firms     |     Russell Bedford is a  

Usluge

Naša delatnost

Naša pretežna delatnost je revizija finansijskih izveštaja. Reviziju obavljamo “po meri“ (tailored audit) sa ciljem da odgovori na različite zahteve i pruži optimalnu vrednost poslovanju svakog pojedinačnog preduzeća.

REVIZIJA

 • CRevizija finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o reviziji i računovodstvu RS i MRSMSFI
 • CRevizija vanrednih finansijskih izveštaja
 • CRevizija utroška sredstava dobijenih iz donacija
 • CRevizija konsolidacionih paketa
 •  
 • RAČUNOVODSTVENE USLUGE

 •  C Finansijsko i robno knjigovodstvo
 •  C Izrada napomena uz finansijske izveštaje
 •  C Izrada mesečnih, kvartalnih i godišnjih finansijskih izveštaja
 •  C Usaglašavanje sa računovodstvenom zakonskom regulativom-izrada i pomoć oko izrade računovodstvenih politika
 •  C Izrada neophodnih izveštaja za potrebe finansijskih institucija
 •  C Pružanje neophodne podrške i pomoć u toku revizije
 •  Saveti iz domena finansija i računovodstva
 •     Sastavljanje i podnošenje svih zakonom predviđenih poreskih obračuna i izveštaja u skladu sa:  Zakonom o porezu na dobit, Zakonu o porezu na dodatu vrednost, Zakonu o
 •                porezu na dohodak građana, Zakonom o porezu na imovinu i ostalim relevantnim propisima iz ove oblasti
 •  C Obračun zarada i srodne usluge
 •  

KONSALTING

 • CIzrada Due diligence studija
 • CPlanovi reorganizacije
 • CProcene vrednosti kapitala
 • CIzrada biznis planova
 • CStudije izvodljivosti
 • CFinansijske projekcije
 •  

PORESKI KONSALTING

 • CIzrada elaborata o transfernim cenama 
 • CPoreski saveti u vezi sastavljanja finansijskih izveštaja