Member of Russell Bedford International - a global network of independent professional services firms     |     Russell Bedford is a  

O Nama

C O NAMA

Društvo za reviziju i konsalting „DIJ-AUDIT“ DOO, Beograd osnovano je 27.09.2005. godine od strane eminentnih stručnjaka iz područja računovodstva i revizije, Ibolje Davidović i Jagode Jovanović (akronim D I J). 

Naše Društvo već deset godina pruža najbolje usluge u području revizije i poslovnog konsaltinga, pri čemu smo u potpunosti posvećeni kvalitetu, integritetu i nezavisnosti, a tako će nastaviti i u budućnosti i na taj način zadržati poverenje i poštovanje klijenata i poslovnih partnera.

 Naš osnovni cilj je razvijanje i unapređivanje dugoročnih odnosa sa klijentima, potpomognuto kadrovskim resursima, profesionalnim metodama rada i širokom lepezom usluga.

Društvo je registrovano kod Agencije za privredne registre pod brojem BD. 91932/2005 od 30. septembra 2005. godine. 

Društvo je upisano u registar preduzeća za reviziju kod Komore ovlašćenih revizora, Beograd Odlukom Saveta Komore o upisu preduzeća za reviziju broj 43/07 od 26.04.2007. godine.

Dozvola za obavljanje poslova revizije izdata je Rešenjem Ministarstva finansija Republike Srbije broj 023-02-00241/2007-16 od 27. juna 2007. godine, a obnovljena je 13.08.2014, broj 401-00-2565/2014-16.