Member of Russell Bedford International - a global network of independent professional services firms     |     Russell Bedford is a  

Knjigovodstvene usluge

         


          Usluge koje Vam možemo kvalitetno pružiti su:
 
          1. KNJIGOVODSTVENE USLUGE

 
            2. OBRAČUN ZARADA
 
              Neke od najznačajnijih usluga iz segmenta obračuna zarada podrazumevaju:
 
            3. IZRADA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
 
              Naše usluge obuhvataju izradu finansijskih izveštaja koji obuhvataju izradu:
 

 

            4. PORESKO SAVETOVANJE
 

              Vršimo podršku poslovanju klijenata kako bi se maksimalno optimizovale poreske obaveze. Naše usluge obuhvataju poresku optimizaciju, savetovanje u vezi sa porezom na dodatnu vrednost, porezom na dobit,
              porezom na dohodak, porezom po odbitku, kao i pripremu i podnošenje poreskih prijava. 

 

            

            5. IZRADA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

              Računovodstvene  politike su  specifični  principi,  osnove,  konvencije,  pravila  i  prakse  koje  entitet  primenjuje pri sastavljanju i prezentaciji finansijskih izveštaja.